PROJEKČNÍ ATELIÉR

Projekční ateliér zahájil svoji činnost v roce 2002. Od počátku se soustředíme na projekty rodinných domů, a to s důrazem na jejich individuální řešení. Při osobní schůzce probereme s investory jejich přání a představy, které se následně promítnou do achitektonického i dispozičního řešení domu. Stavby navrhujeme nejenom dle osobních preferencí investora, ale také v kontextu s okolní přírodou a zástavbou. Můžeme nabídnout naprojektování stavebních úprav a přestaveb stávajících domů (např. půdní vestavby, přístavby).

V průběhu let jsme se dostali k zakázkám většího rozsahu, takže dnes můžeme nabídnout zpracování projektové dokumentace pro bytové domy, stavby občanské vybavenosti (provozovny, kancelářské prostory, školky, apod.) a průmyslové stavby (výrobní haly, prodejní sklady). Dále zpracováváme dokumentace pro nové lokality rodinných domů v rozvíjejících se částech měst a obcí.

Veškerá dokumentace staveb nebo jejich souborů má potřebné náležitosti pro územní i stavební řízení. Projekty staveb zajišťujeme včetně souvisejících dokumentací specializací, jako jsou vytápění, vzduchotechnika, TZB, elektroinstalace, přípojky plynu, vody, kanalizace, domovní ČOV, požární bezpečnost staveb, průkazy energetické náročnosti budov, dopravní stavby, rozpočty, a další.

Součástí nabízených služeb je autorský dozor nebo technický dozor na stavbě.

Nabízíme pomoc v legislativním procesu pro získání stavebního povolení. Tato služba spočívá v zajištění potřebných kladných vyjádření správců sítí a souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy. Při procesu schvalování staveb doplňujeme projektovou dokumentaci v součinnosti se specifickými požadavky dotčených úřadů.