Naše služby

Náš projekční ateliér nabízí komplexní služby v oboru architektury, stavební projekce a inženýrských činností.

V naší projekční kanceláři se vždy setkáte se vstřícným přístupem, který Vás bude provázet po celou dobu zpracování Vaší projektové dokumentace: Na Vaše dotazy a připomínky rádi odpovíme, ať už při osobním setkání, nebo elektronickou formou.

Naše práce pro Vás začíná od prvotních formulací zadání, upřesnění záměru a sestavení objednávky, resp. Smlouvy o dílo. Dále pokračuje zaměřením stávajícího stavu objektu (u rekonstrukcí a přestaveb), provedení potřebných sond a průzkumů, návrhem studie Vašeho domu, po jejím odsouhlasení se zhotoví projekt pro stavební povolení (ohlášení stavby) v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Podle tohoto stupně projektové dokumentace je stavebník schopen postavit RD i svépomocí. Prováděcí projektová dokumentace se v drtivé většině na rodinné domy nevypracovává, ale samozřejmě lze ji také zpracovat. Naše služby jsou k dispozici i ve formě průběžného autorského dozoru po celou dobu výstavby, až po kolaudaci. V případě zájmu klienta jsme připraveni reagovat pružně i na požadované změny a úpravy, jejichž potřeba vyvstane v průběhu výstavby.

Projektová dokumentace je zpracovávána ve všech stupních – od studií, až po projekty pro provedení stavby včetně výkazů výměr, popisů výkonů, včetně speciálních profesí. Inženýrská činnost je prováděna v rozsahu od zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení, výběrových řízení na dodavatele staveb, autorské a stavebně technické dozory až po kolaudační rozhodnutí. V rámci této činnosti nabízí firma i řadu souvisejících služeb, jako jsou geologické průzkumy, výškopisné a polohopisné zaměření, stavebně technické, stavebně historické a statické průzkumy, radonové průzkumy, převody pozemků apod.

Rozsah zpracovávaných fází projektů je vždy předmětem vzájemné dohody s investorem. Investor a zadavatel může sjednat i jednotlivé konkrétní fáze projektu, dle své potřeby.