O ateliéru

            Majitel projekční kanceláře Ing. Jaroslav Rouš se zabývá projekční činností od roku 1993.
Projekční kacelář jako samostatný podnikající subjekt byla založena v roce 2001. Od svého vzniku se zaměřuje na projekční činnost v oboru pozemních staveb, se zaměřením převážně na stavby sloužící k bydlení.

             Postupem doby se záběr projekční činnosti ateliéru rozšířil a dnes zahrnuje projekční práce v těchto oblastech:

  • novostavby a rekonstrukce rodinných domů
  • půdní vestavby, stavební úpravy objektů
  • provozovny živnostníků, průmyslové stavby, skladové a výrobní haly
  • občanskou vybavenost (hasičské zbrojnice, kulturní domy, zdravotnická střediska, bytové domy, restaurace, penziony, víceúčelové podnikatelské objekty)
  • stavby technické a dopravní infrastruktury (technická a dopravní infrastruktura nových obytných lokalit, veškeré inženýrské sítě, domovní ČOV)

          Za dobu trvání naší kanceláře jsme vytvořili pestrou škálu projektů rodinných domů, zhotovených různými technologiemi.
Na těchto stránkách Vám předkládáme průřez naší dosavadní činnosti, umístili jsme zde naše profilové projekty.

Projekty jsou řazeny v oddílech:

  • zděné rodinné domy (zde jsou ukázky rodinných domů zhotovené klasickými zděnými technologiemi z různých stavebních systémů a materiálů - jsou zde stavby vyprojektované jako zděné z keramických cihelných bloků, plynosilikátových tvárnic, v systému velox, v sytému Tresk, stavby z izobloků atd.)
  • dřevostavby (rodinné domy jejichž základem je klasická rámová konstrukce, případně systém „two by four“,  a samozřejmě roubené stavby)
  • ostatní stavby (zde jsou umístěny stavby nezařaditelné do prvních dvou kategorií)

          Projekty rodinných domů prezentované na těchto stránkách slouží jako vizitka naší kanceláře. Dobře dokumentují vývoj vkusu našich zákazníků. Lze na nich dále dobře pozorovat stálou snahu naší kanceláře o vylepšování návrhů vzhledem k jejich ekonomičnosti. Snahou našeho ateliéru je návrh kvalitního projektu Vašeho rodinného domu, to znamená sklubení obsahu a formy. Jde vlastně o to zabalit efektně vyřešenou dispozici do slušivého kabátu. A pokud možno udělat to při vynaložení co nejmenších nákladů na stavbu a její následný provoz. A o tom to celé projektování je. Prezentace realizovaných (v drtivé většině) našich návrhů Vás má přesvědčit o tom, že neděláme samoúčelné návrhy do šuplíku, jak lze mnohdy vidět na různých "vymakaných" webových stránkách. Na nic si nehrajeme, pouze prezentujeme svoji práci. Vy máte možnost ji posoudit a v případě zájmu nás kontaktovat. 

         Vyprojektujeme Vám originální rodinný dům za velice rozumnou cenu, jen velice málo překračující cenu domu typového. Cenovou nabídku Vám rádi pošleme.
         Protože každá stavební parcela je jedinečná svým charakterem, umístěním, okolím, orientací ke světovým stranám, svým příjezdem na pozemek, sklonem atd.).
         A protože představy našich zákazníků jsou taktéž velice rozličné, výsledkem je velice různorodá paleta návrhů originálních rodinných domů.

         Námi zde prezentované rodinné domy slouží jako inspirace pro Vás. Jsou zde prezentovány v drtivé většině rodinné domy ve velice rozumných cenových pořizovacích relacích. Pokud si náš klient vybere některý ze zde prezentovaných návrhů rodinných domů, lze téměř každý projekt přizpůsobit Vašim požadavkům a parametrům stavebního pozemku.

        Častým požadavkem je například zrcadlové otočení domu, řešení garáže, případně garážového stání, změnu zdroje vytápění, apod.
         Samozřejmě, že lze u každého rodinného domu si zvolit požadovaný způsob výstavby, a pokud se nachází dům v kategorii zděné rodinné domy, lze ho naprojektovat jako dřevostavbu a obráceně,  za cenu respektování odlišností ve statickém systému stavby, což s sebou může nést drobné dispoziční změny.

         Na základě dlouholetých zkušeností z praxe a průběžného sledování trhu , jsme schopni Vám poskytnout cenné informace o jednotlivých materiálech, technologiích, postupech a metodách, a tak Vám přinést komplexní odbornou podporu při přípravě i stavbě Vašeho domu, či provozovny.